Ny kostholdsplan om Alzheimer

Oppdatert: 29. nov. 2019

Ingen ønsker en svekket hjerne. Tidligere trodde man at årsaken til Alzheimer var dårlige gener og når man fikk sykdommen var det ingenting man kunne gjøre. Heldigvis er dette feil!

Flere årsaker til Alzheimer

Det finnes ingen piller mot Alzheimer og kognitiv svikt. Grunnen til det er at det er så utrolig mange faktorer som spiller inn ved utvikling av sykdommen. Dr. Dale Bredesen og hans team har forsket på Alzheimer i snart 30 år. De har funnet mange ulike årsaker, nesten 40. Da skjønner du at én pille ikke hjelper.


Heldigvis er det mye man selv kan gjøre, uten piller. Dr. Dale Bredesen har delt Alzeimer inn i tre kategorier, type en, to og tre. Gener spiller også en rolle for sjansene dine til å utvikle kognitiv svikt. Men mest av alt handler det om hvordan du lever.


Type en, to og tre

Type 1 kjennetegnes av inflammasjon og begynner gjerne med tap av evnen til å lagre ny informasjon. Langtidshukommelsen, evnen til å snakke, regne og stave beholdes, men svekkes etterhvert. Inflammasjon kan skyldes feil kosthold, infeksjon eller andre forhold.


Type 2 kjennetegnes av nedgang i og mangel på næringsstoffer, hormoner og andre molekyler som støtter hjernen. De har gjerne insulinresistens eller for lave insulinnivåer. Påvirker hjernen på samme måte som type 1.


Noen ganger oppstår type 1 og 2 samtidig. I disse tilfellene har pasienten den karakteristiske inflammasjonen som oppstår ved type 1 og redusert næringstilførsel til hjernen som ved type 2. Dette kalles type 1,5.


Type 3 skyldes eksponering av metaller og giftstoffer som produseres av mikroorganismer, som for eksempel muggsopp og annet man kan puste inn i fuktig inneluft.

De første tegnene på Alzheimer type 3 kommer ofte i en periode med mye stress, søvnmangel eller overgangsalder. Disse blir ofte hardt rammet og sykdommen utvikles raskt. De har i liten grad hukommelsesproblemer i tidlig stadie. I stedet er de preget av ulike former for svikt i storehjernen. For eksempel problemer med tallberegning, språk eller problemer med å utføre eller vurdere enkle handlinger.


Alzheimergenet

Det finnes gener som er avgjørende for sjansen til å utvikle sykdommen. Disse heter ApoE3 og ApoE4. Har du genet ApoE4 fra én av dine foreldre øker risikoen til å utvikle Alzheimer med 30 prosent. Har du dette genet fra begge dine foreldre øker sjansen ytterligere. ApoE3 finnes oftest hos dem som utvikler Alzheimer type 3.


Livet du lever er avgjørende for en velfungerende hjerne

Det beste du kan gjøre for å unngå Alzheimer og kognitiv svikt er å unngå sukker og raske karbohydrater. Sørg for at du får nok søvn. Mosjoner og hold kroppen i bevegelse. Unngå stress. Vær sammen med dem du er glad i. Lev livet ditt etter beste evne.


Kostholdsplan om Alzheimer

I vår nye kostholdsplan skriver vi om hvilke tiltak du selv kan gjøre. Hvordan sykdommen utvikles og hvordan den muligens kan reverseres. Vi gir deg nydelige oppskrifter på mat som styrker hjernen. Til oppskriftene får du ukeplaner og handlelister. Da er det lettere å komme i gang.


Du finner den i vår nettbutikk

310 visninger