Diabetes type 2, en kombinasjon av sukker- og insulinforgiftning

Oppdatert: 10. des. 2018

Når man har høyt blodsukker, over tid, må kroppen beskytte seg. Dette gjør den ved å øke insulinproduksjonen. Økt insulinproduksjon kan igjen føre til insulinresistens og

diabetes type 2.

Å ha et stabilt blodsukker er viktig. Legen måler ofte langtidsblodsukker og fastende blodsukker. Men så lenge insulinet jobber på overtid for å flytte store mengder sukker fra blodet til cellene, vil blodprøvene være normale. Det betyr ikke at sukkeret er ute av kroppen, men det ekstra sukkeret er nå fraktet videre inn i cellene, der det gjør svært mye skade.


Diabetes type 2 er en livsstilssykdom som mest av alt handler om overflod av sukker i cellene. Dette fører igjen til mye insulin og insulinresistens. Det er høyt insulin, hypoinsulinemi, som gir insulinresistens og ikke høyt blodsukker.


Behandler du høyt blodsukker kun med medisiner og forsetter å fore cellene med masse ekstra sukker, vil kroppen fortsette å produsere ekstra insulin og utvikle enda mer insulinresistens.


Hva bør du gjøre?

Den beste måten å få ned både blodsukker og insulin på er ved å faste. Det andre er å kutte ned på raske karbohydrater, stivelse og sukkerholdig drikke. Holde seg til tre måltider pr dag og ikke snacke mellom måltidene.

Å spise ofte kan gi overvekt og fare for diabetes type 2

I den nye planen kan du lese mye mer om dette. I tillegg får du ukeplaner, handlelister og masse fine oppskrifter.

Den nye kostholdsplanen blir, grunnet et brukket håndledd, dessverre litt forsinket og kommer først etter jul.

124 visninger